برگشت به صفحه اول سایت 

09199396112 02133960299

ی ی ی ی ی ی ی ی

یϘی ی یی
ی ی ی ی
1 یȘ / 405 182000 20
2 یȘ / 206 152000 40
3 یȘ ی 127000 50
4 یȘ ی ی 139000 50
5 یȘ / 90 310000 20
6 ی 405 142000 40
7 ی 405 192000 40
8 ی 206 172000 30
9 ی ی 142000 30
10 ی ی 178000 30
11 ی 90 220000 30
12 ی ی ی 159000 30
13 ی ی 120000 20
14 یȘ 405 149000 50
15 یی ی 246000 15
16 ی ی 254000 15
17 / 206ی5 1045000 4
18 / 206ی2 955000 4
19 / ی ی 428000 6
20 / 90 540000 8
21 یȘ 206 193000 30
22 یȘ ی 205000 30
23 یȘ / ی 172000 20
24 یȘ / 169000 40
25 یȘ ی 216000 30
26 сی 405 142000 30
27 сی 206ی5 201500 30
28 ѐ ی 405 94500 50
29 ѐ یی 405 102500 50
30 ی 206 94500 50
31 ѐ یی 206 102500 50
32 ی ی 405 60000 50
33 ی 405 58500 50
34 ی 405 128000 50
35 ی / ی 201500 50
36 405 55000 100
37 ی 78000 100
38 206 178500 20
39 ی 405 97000 50
40 ی 405 99500 50
41 ی ی 112000 20
42 ی ̐ی 405 98500 50
43 ی ǘ 405 72000 50
44 ABS ی 128000 20
45 ی ی 175000 10
46 19 ی 348000 10
47 20 ی 348000 10
48 19 ABS ی 380000 10
49 20 ABS ی 380000 10
یϘی ی PSP.CO
ی ی ی ی
1 یȘ ی    
2 یȘ یی ی    
3 یȘ ی ی ی    
4 یȘ ی ی    
5 یȘ ی    
6 206 100000  
7 ی 90 360000  
8 90 85000  
9 ی ǘ 90 18000  
10 یی ی 17000  
11 ی ی 30000  
12 ی یی ی    
13 ی ی    
14 ی ی 122000  
15 ی 115000  
16 ی ی 116000  
17 Ȑی ی ی 20000  
18 Ȑی ی ی ی 38000  
19 Ȑی ی ی 20000  
20 Ȑی ی ی ی 38000  
21 сی 405 132000  
22 сی ی 405 142000  
23 сی ی 206 200000  
24 ѐ ی 405 92500  
25 ѐ یی 405 103000  
26 ی 206 92500  
27 یی 206 103000  
28 ی ی 405 59000  
29 ی 405 57000  
30 ǘ ی 28000  
31 ی / ی 186000  
32 ی 69000  
33 405 53000  
34 ی 405 120000  
35 206 102000  
36 206 92000  
37 ̘ یی 405 24000  
38 405 28000  
39 405 100000  
40 ی ̐ی 405 90000  
41 ی ǘ 405 68500  
42 ی ǘ ی 15000  
43 ی ی 8000  
یϘی یی DHB ی
ی ی ی ی ی
1 یی 21103 ی 4200000  
2 ی Lacum юی   ی    
3 یی 19851 ی 2520000  
4 یی 22747 ی    
5 یی 20009 ی 500000  
6 ی یی 24662 ی 275000  
7 یی 18686 ی    
8 ی یی 1554700 ی    
9   ی    
10 یی ی 24543 ی    
11 ی   ی 892500  
12 ϐی ی 19957 ی    
13 یȘ   ی    
14 یȘ   ی    
15 یȘ ی   ی    
16 یی ی ی 21104 ی    
17 یی 25631 ی    
18 ј ( ی) یی   ی    
19 یی   ی    
20 ی 24560 ی    
21 یی   ی    
22 یی   ی    
23 ϐی   ی    
24 یȘ   ی    
25 ی (ی )   ی    
26 یی 25077 405 4725000  
27 یی1800ی ی 19759 405 2730000  
28 یی 2000ی ی 22399 405 2730000  
29 یی   405    
30 ی یی 24663 405    
31 یی   405    
32 ی یی   405    
33 ی یی   405    
34 یȘ ی   405    
35 یȘ   405    
36 یȘ   405    
37 ϐی یی   405    
38 یی 21206 206 6825000  
39 یی 19878 206 2950000  
40 یی 19979 206    
41 یی   206    
42 یȘ   206    
43 یȘ   206    
44   206    
45 ی ̐ی   206    
46 یی 19848 90 2835000  
47 یی   90    
48 ی      
49      
50 یی 19724    
51 یی 16092968    
52 یی 18643    
KYB ǁ
53 ی   405 2315000 6
54 ی   405 1690000 5
55   206 ی2    
56   206 ی5    
57   ی    
58      
59 یی   ی    
60        
           

 

ی ی یϘی یی یی ی ی ϐ ϐ یی ی ی ی

 

 
ی ی ی ی ی     ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی . ( یی ی یی ی ی )
 
ی  09199396112 

ی: ms4ir20 ( ی ی ی ی joint ی ی )

 

 
 
 

: ی ی ی ی ی ی ی 1 40 یјی ی ی یی ی

 

 
 

یϘی یǘ 1025 ی ی ј

یϘی

 

ی 405 یǘ 303  4300000ی

ی
 

 ی 4900000ی

ی یی ی 405 ی
        یی ی ی یȐ ی
        ی   206 ی ی
        ی ی ECU   90 ی
 

206 589000 ی - ی ی ǁ1160000ی - ی 599000 ی - ی 489000 - ی 635000 ی - ی 405398000 ی - ی 398000 ی - ی 145000 ی

 
1  

ǁ ی

ی 570000 ی
ی 510000 ی
405206 670000 ی
ی 730000 ی
ی ی ی ی
ی ی 20 1890000 ʘی
ی 20 ی ی 1390000
30 1390000
ی 20 ی ی 1670000 ʘی
ی 30 ی ی 1300000 ʘی
ی یی STD ی 1050000 ʘی
ی STD 1190000 ʘی
ی ی 40 ی 1570000 ʘی
ی STD ی 490000 ʘی
ی 25 ی50 ی 475000 ʘی
ی ی ی ی STD 405 2290000 ʘی
ی STD 405 2100000 ʘی

ǁ SPR

ی 590000 ی
ی 510000 ی
405206 690000 ی
90 ی 1120000 ی

 

ǎ 405 ی ی ی  350000 ی

ʘ ی8+ 38500ی

2 ی9+ 55000ی 

ǘی ی 1 60500ی ǘی ʘ ی 1  
ی یی 1 98500ی NGK ی 7092 1 65000ی
ی یی 1 78500ی NGK ی 5018 1 96000ی
ی N30 1 81000ی NGK ʘ ی 1 42000ی
Denso TT 1 89000ی NGK ʘ ی ی 1 40000ی
Denso TT 1 84000ی NGK  ی 1 34500ی

یی 290000ی 

GPS ی 110000ی

ی ی یی یی ی ی

یϘی یی

یϘی یی ییی ی

ی ی 19 20 ی 340000ی

ی ی 19 20 370000ی ABS

ی ی ی 19 20 ی 390000ی

ی ی ی 19 20 430000ی ABS

ی ی 19 20 ی 79000ی

ی ی 19 20 89000ی ABS

 

ی Ǎ ی 405 1430000
ی Ǎ ی ی 1290000
ی Ǎ ی ی 960000

ʁ 405 ی 206 یی ی 129000ی

ی ی ی
ی MWH ی 230000 60
ی MWH 206 240000 60
یӘ ی 1200000 8
Ǎ ی 390000 24

ECU 

ی ی ی ی ی perflex 405 ی 31000ی

ی ی ی ی ی perflex ی ی ی 41000ی

ی ی ی ی ی perflex ی یی ی 27000ی

ی ی ی ی Perflex ی ی 75000ی

ی ی ی ی ی perflex ی ی 20000ی

ی ی ی ی ی perflex ی ѐ ی 18000ی

ی ی ی ی ی

 

ی ی ی ی

 

 
2  

ی ی GPS   ی یی ی ی

405 ی 319000

ی ی 159000ی

:  ی ی PLASTEX   ʘ       NEQ TAXI   (ʘ)  ی Afortis    یӘی

 

 
3  

ی یی ی یی ی ی

ی یی 318000ی

ی ی

ی ی ی 450000ی

 

 
4  

Ӂ ј         GAT   یǘ    Žی   ی     Ӂ      ی ی   ی

یی ی ی یی

 
5 ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ( јی)  30 ( ی) ZX

ی PGI ی 52000ی

 

ی ی ی ( )

 

ی ی ی 405 ی 880000ی

ی 5 ی 405 یی Ҙ ی ј

ی ی

ی ی ی 4 398000ی

ی یی   Kik

 

 
6  

ی Ӂ ی

ی Ӂ ی

ی ی

  90 یی ی

  ی 1400000ی

ی ی GAT Ԑ یϘ   ی (˜ی) SNT FIG  

 

 
7

ی ی ی یʘ TBA     Ș  ی (ی ی ی1)

 

 
8  

ǘ Ӂی ی 30500ی

Ӂی 䎘 ǘ یȘ ی یی ی Ӂی یی

 

 
9

یی ی ی

 

 
10  

ی ی

 

 
11   

ی ی ̐  ی       ی   ی ی ѐ ی Ӂی ی یʘ  

 

 
12  

ی ی ی LED SMD ی

 ((( ی ی)))

 

ی ی ی ی ی ی ی

ی ی ی ی ی ی ی ی ی

   

 

 
13  

ی ј QSP

ʁ ی ی ј 129000ی

     

یϘی یی ی ی ی QSP

ی ی¡ی EF7

57800ی

  0106

ی ی

160000ی

   0103

ی ی ی

60000ی

   0102

ی ی ی ی

81000ی

  0101

ی 405 206

102000ی

  0104

ی 90

162000ی

  0105

 

ʁ ی ی 206 TU5

 150000ی

ʁ 405

180000ی

ʁ 90

280000ی

ʁ с206

200000ی

ABSی

149000 ی

   0401

ABSی

149000ی

   0402

ی ی ǁ 405

 204000ی

  0204

ی ی ǁ

204000ی

   0203

ی ی ǁ ی ی ی ی4

 192000ی

  0201

ی ی ǁ ی ǎ

 192000ی

  0202

ǎ یϡ ی 405 ی

132000ی

  0302

ی ی ی

142000ی

   0301

ی ی ی ی ی

192000ی

   0502

ی ی ǎ ی ی

192000ی

   0505

ی ی ی یی 405 ی ی

 192000ی

   0504

ی ی 405 ی

 192000ی

   0501

206

158000ی

  0303

206

158000ی

  0304

یی 405

200000ی

   0601

یی ǎ ی 恎405

256000ی

   0602

 

یی ی ی

232000ی

   0604

 

ǘی 206 750000ی

ǘی 405   ی 750000ی

ǘی ǎ 800000ی

ی ( 90)    0507 ی 225000ی

 
14  

ی یی 405 206 90 ی ی

̘ی ی

ی 10 ی 420000ی

ʘ ی 480000ی

یی ی ی 25000 ی   30000 ی 35000ی

ی

 

Ӂی 䎘 ѡ ی ی ی   Ӑی   ی ی یی Ș ی (LED SMD)    Ӂی STP Mass   ϐی ی    ̘ی ی ی ی

 

 
15  

  ی   ی ی

 

 
16  

      

یϘی ی ی یی  ی ی ј ی Besfits                            یϘی ی ی

 
17  

   

یϘی یی ییی ( ) ی   ی   ی   ی   یی   ̘           ی BMW

یϘی ی

 

 
18  

ی ی 195000ی

206ی  255000ی

یϘی ی یی ی ی DHB ی PSP.co ی KYB ǁ ی сی

ی یی Ǎ ʘ

 

 
19

ی ǁی (ʘ ی)   یӘ   ی ǘی  ی ی (ییی یی) NGKǁی  

 

 
20

یϘی ی ی ی ی :  / ی / / ی ی NSA

 

 
21  

ی  یی ECU/ICU/ABS  ی   ǎ SL96   ی  omvl NSA

 

 
22  

یϘی ی یی (ی )  یӘ ̐ ی ǘی ی ی یی ǘ ی ی ی ʘ ی   یی ی TAXMOTORS ʘ ی ی ی

 

 
23  

ی ی Ӂی ی ی ی ی ی ی ј с ی ی ی ی

 

 
24

یϘی ی APEXPART ǁ   frantec    Hunter   HPC    foriginal    MWH   ǁ ی

ییʘ   یی     ATE Benco KYB AE NDC INA WTD   ی ی elring   VANS  یی DELIFER

 

 
25  

ǁ  یEVEL OSVAt SPR  ی ی ی   ی- ی

 

 
26  

ی 12 24  ی EAGLE    OSRAM       WOLF       یی

 

 
27  

       

ی یی ی ǁ Koyo    T.T.O    یی   ی ی  ی SNR

 

 
28  

 یȘ ی یȘ ی یی یی ی  ی Ǎ     ʘ   MWH

 

 
29  

ی ی ی ی ی ی

 

 
30  

ی Ґ ی ی ی MTAK ی

 

  

31  

ی ی ی Ǎ P.KH ی

 

 
32  

  Ӂ ی ی ی   یǘ ی یϘ

 

 
33  

(ی) یȘ ی یی ی ی یѡ ی ی ییѡ

 

 
34  

یǘ ی یϘ یی

 

 
35  

یϘی ѐی  ی ی   یϘ          

 

 
36  

یϘی ی ی ǘی ی

 

 
ی ی ј یϘی یی ی ی ی یی یی ی . ی  ی یی ی ی   ی
یی یی : ǘ( )- TBH ( )- ( ی ) - ی -  - ی сی - ی - ی - ی ی - ی - Ӂ - ی ی  ی : ʘ ()- - LKS - AREENA - HQ - RONDEX - TTC
 
37  

ʐ یǐ ی یی یی یی ی 695 795

 

 
38  

ʐ یǐ ی یی ی ی ی ی

 

 
39  

 ʐ ی ی ی ی یی یی 䎘ی 82

 

 
40  

ʐ ی ی