لیست قیمت انواع کابل های باطری به باطری و سرسیم و بست کمر بندی

 محسن 09199396112 خط تلگرامی و همراه

برگشت به صفحه اصلی سایت

قیمت انواع کابلها و سیم ها و سر سیم و بست کمر بندی
ردیف شرح کالا قیمت بریال
1 سیم اتصال کوتاه باطری حصیری مسی 25000
2 سیم اتصال کوتاه باطری حصیری آهنی 20000
3 کابل باطری به باطری 8 در طول 1/5 متر 100000
4 کابل باطری به باطری 16 در طول 2 متر چنگال معمولی 330000
5 کابل باطری به باطری 16 در طول 2 متر چنگال درجه یک 380000
6 سیم برق 1/5 استاندارد 320000
7 سیم برق 2/5 استاندارد 430000
8 سیم برق 1/5 متفرقه 220000
9 سیم برق 2/5 متفرقه 330000
10 سرسیم مادگی 280
11 سرسیم نری 330
12 سر سیم سوراخ دار4و 5 380
13 سر سیم سوراخ دار6 و 8 690
14 کابشو16 1250
15 کابشو25 1750
16 کابشو35 230
17 کابشو50 2650
18 کابشو70 3750
19 کابل باطری به باطری 16 درجه یک 450000
20 بست کمر بندی تایوانی 30 در 4/8 یک بسته 68500
21 بست کمر بندی تایوانی 30در 3/6 یک بسته 48000