ی ی : Ӂ ی ی ی ј یǘ -   ULT ј ی јی ی ی

برگشت به صفحه اول سایت 

   ی  : 09199396112    : 02133960299 ی

 

ʁ 405 ی ی   206 ی  یی ی ی   119000ی
 
ی ی Ӂ
  ی ی
ی ی ی ی
1 Ӂ ی Ԙ 2760000
2 Ӂ ی Ԙ 2450000
3 Ӂ ی 1870000
4 Ӂ ی Ȑی  
5 Ӂ ی Ȑی  
6 ј ی 460000
7 Ӂ Ԙ 206 1600000
8 Ӂ Ԙ 206 1300000
9 Ӂ 206 1350000
10 Ӂ 206 1280000
11 Ӂ SD 206 1400000
12 Ӂ SD 206 1650000
13 Ӂ SLX ی 405 450000
14 Ӂ ی 405 1460000
15 Ӂ ی 405 1340000
16 Ӂ یSLX Ԙ 405 2350000
17  Ӂ ی SLX 405 1400000
18 Ӂ Ԙ 2760000
19 Ӂ Ԙ 2440000
20 Ӂ ی 2030000
21 Ӂ 3430000
22 Ӂ 2700000
23 Ӂ 3600000
24 Ӂ 3200000
25 Ӂ 3000000
26 Ӂ 2350000
27 Ӂ ی 90 1500000
28 Ӂ ی 90 2350000
29 Ӂ ی 90 1750000
30 Ӂ ی 90 1300000
31 Ӂ 90 2800000
32 Ӂ 4800000
33 Ӂ 5800000
34 Ӂ ی 1950000
35 Ӂ ی 1700000
36 Ӂ ی Ԙ 206 980000
37 Ӂ ی 206 950000
38 Ӂ ی 206SD 1350000
39 ی 206 380000
40 206 200000
41 Ӂ ی 131 320000
42 Ӂ ی 131 320000
یǘ
43 Ӂ ی Ԙ 1700000
44 Ӂ   یϘ 1500000
45 Ӂ ی 405 1250000
46 Ӂ ی 405 1180000
47 Ӂ Ԙ SLX 1750000
48 Ӂ SLX 1300000
Žی
49 Ӂ ی јی 1650000
50 Ӂ ی   1600000
51 Ӂ ی 405 1050000
52 Ӂ ی 206  
53 Ӂ ی 206  
54 270000
55 206  
56 405 220000
57 Ӂ ی132 600000
58 Ӂ ی132 600000
59 Ӂ ی111 630000
60 Ӂ ی 1200000
61 Ӂ ی 2300000
62 Ӂ ی Ә ی 950000
63 Ӂ ی Ә ی 950000
64 یGTX 140000
65 ی133 190000
ی
66 Ӂ 405 1200000
67 Ӂ SLX 405 1700000
68 Ӂ ی132 650000
69 Ӂ ی132 650000
70 Ӂ ی111 750000
71 SKX 405 380000
72 Ӂ ی 1350000
73 Ӂ ی 2250000
74 Ӂ ی 1350000
75 Ӂ ی 1350000
 
76 Ӂ 90 550000

 

Ӂ یϘی ј ( GAT )
ی ی ی ی
1 Ӂ ی 170000 ی
2 Ӂ ی 180000 ی
3 Ӂ / ی ی 300000 ی
4 Ӂ132 ی 210000 ی
5 Ӂ 132 ی 225000
6 Ӂ 132ی ی 550000
7 Ӂ 131 ی 225000 ی
8 Ӂ 111 ی 210000 ی
9 Ӂ 111 ی 225000
10 Ӂ 111ی ی 550000
11 Ӂ ی 500000
12 Ӂ ی ی 850000
13 Ӂ ی 890000
14 Ӂ ی ی 1190000
15 Ӂ ی 680000
16 Ӂ ی ی 990000
17 Ӂ ی 1550000
18 Ӂ ی ی 2000000
19 Ӂ 90 460000
20 ی ی 280000 6
21 ی ی 390000 6
22 ی ی 115000 12
23 ی 131 ی 330000 4
24 ی 131 ی ی 330000 4
25 ی 131 ی 530000 4
26 ی 141ییی ی 185000 6
27 ی 132 ی 440000 4
28 ی ی ی 175000 6
29 131 ی 195000 8
30 132 ی 210000 6
31 Ǎ Ș ی 170000 16
32 131 ی 70000 20
33 131 ی 100000 20
34 132 ی 110000 20
35 132 ی 85000 20
36 ی 50000 30

 

ی ی یϘی یی یی ی ی ϐ ϐ یی ی ی ی

 

 
ی ی ی ی ی     ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی . ( یی ی یی ی ی )
 
ی  09199396112 

ی: ms4ir20 ( ی ی ی ی joint ی ی )

 

 
 
 

: ی ی ی ی ی ی ی 1 40 یјی ی ی یی ی

 

 
 

یϘی یǘ 1025 ی ی ј

یϘی

 

ی 405 یǘ 303  4300000ی

ی
 

 ی 4900000ی

ی یی ی 405 ی
        یی ی ی یȐ ی
        ی   206 ی ی
        ی ی ECU   90 ی
 

206 589000 ی - ی ی ǁ1160000ی - ی 599000 ی - ی 489000 - ی 635000 ی - ی 405398000 ی - ی 398000 ی - ی 145000 ی

 
1  

ǁ ی

ی 570000 ی
ی 510000 ی
405206 670000 ی
ی 730000 ی
ی ی ی ی
ی ی 20 1890000 ʘی
ی 20 ی ی 1390000
30 1390000
ی 20 ی ی 1670000 ʘی
ی 30 ی ی 1300000 ʘی
ی یی STD ی 1050000 ʘی
ی STD 1190000 ʘی
ی ی 40 ی 1570000 ʘی
ی STD ی 490000 ʘی
ی 25 ی50 ی 475000 ʘی
ی ی ی ی STD 405 2290000 ʘی
ی STD 405 2100000 ʘی

ǁ SPR

ی 590000 ی
ی 510000 ی
405206 690000 ی
90 ی 1120000 ی

 

ǎ 405 ی ی ی  350000 ی

ʘ ی8+ 38500ی

2 ی9+ 55000ی 

ǘی ی 1 60500ی ǘی ʘ ی 1  
ی یی 1 98500ی NGK ی 7092 1 65000ی
ی یی 1 78500ی NGK ی 5018 1 96000ی
ی N30 1 81000ی NGK ʘ ی 1 42000ی
Denso TT 1 89000ی NGK ʘ ی ی 1 40000ی
Denso TT 1 84000ی NGK  ی 1 34500ی

یی 290000ی 

GPS ی 110000ی

ی ی یی یی ی ی

یϘی یی

یϘی یی ییی ی

ی ی 19 20 ی 340000ی

ی ی 19 20 370000ی ABS

ی ی ی 19 20 ی 390000ی

ی ی ی 19 20 430000ی ABS

ی ی 19 20 ی 79000ی

ی ی 19 20 89000ی ABS

 

ی Ǎ ی 405 1430000
ی Ǎ ی ی 1290000
ی Ǎ ی ی 960000

ʁ 405 ی 206 یی ی 129000ی

ی ی ی
ی MWH ی 230000 60
ی MWH 206 240000 60
یӘ ی 1200000 8
Ǎ ی 390000 24

ECU 

ی ی ی ی ی perflex 405 ی 31000ی

ی ی ی ی ی perflex ی ی ی 41000ی

ی ی ی ی ی perflex ی یی ی 27000ی

ی ی ی ی Perflex ی ی 75000ی

ی ی ی ی ی perflex ی ی 20000ی

ی ی ی ی ی perflex ی ѐ ی 18000ی

ی ی ی ی ی

 

ی ی ی ی

 

 
2  

ی ی GPS   ی یی ی ی

405 ی 319000

ی ی 159000ی

:  ی ی PLASTEX   ʘ       NEQ TAXI   (ʘ)  ی Afortis    یӘی

 

 
3  

ی یی ی یی ی ی

ی یی 318000ی

ی ی

ی ی ی 450000ی

 

 
4  

Ӂ ј         GAT   یǘ    Žی   ی     Ӂ      ی ی   ی

یی ی ی یی

 
5 ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ( јی)  30 ( ی) ZX

ی PGI ی 52000ی

 

ی ی ی ( )

 

ی ی ی 405 ی 880000ی

ی 5 ی 405 یی Ҙ ی ј

ی ی

ی ی ی 4 398000ی

ی یی   Kik

 

 
6  

ی Ӂ ی

ی Ӂ ی

ی ی

  90 یی ی

  ی 1400000ی

ی ی GAT Ԑ یϘ   ی (˜ی) SNT FIG  

 

 
7

ی ی ی یʘ TBA     Ș  ی (ی ی ی1)

 

 
8  

ǘ Ӂی ی 30500ی

Ӂی 䎘 ǘ یȘ ی یی ی Ӂی یی

 

 
9

یی ی ی

 

 
10  

ی ی

 

 
11   

ی ی ̐  ی       ی   ی ی ѐ ی Ӂی ی یʘ  

 

 
12  

ی ی ی LED SMD ی

 ((( ی ی)))

 

ی ی ی ی ی ی ی

ی ی ی ی ی ی ی ی ی

   

 

 
13  

ی ј QSP

ʁ ی ی ј 129000ی

     

یϘی یی ی ی ی QSP

ی ی¡ی EF7

57800ی

  0106

ی ی

160000ی

   0103

ی ی ی

60000ی

   0102

ی ی ی ی

81000ی

  0101

ی 405 206

102000ی

  0104

ی 90

162000ی

  0105

 

ʁ ی ی 206 TU5

 150000ی

ʁ 405

180000ی

ʁ 90

280000ی

ʁ с206

200000ی

ABSی

149000 ی

   0401

ABSی

149000ی

   0402

ی ی ǁ 405

 204000ی

  0204

ی ی ǁ

204000ی

   0203

ی ی ǁ ی ی ی ی4

 192000ی

  0201

ی ی ǁ ی ǎ

 192000ی

  0202

ǎ یϡ ی 405 ی

132000ی

  0302

ی ی ی

142000ی

   0301

ی ی ی ی ی

192000ی

   0502

ی ی ǎ ی ی

192000ی

   0505

ی ی ی یی 405 ی ی

 192000ی

   0504

ی ی 405 ی

 192000ی

   0501

206

158000ی

  0303

206

158000ی

  0304

یی 405

200000ی

   0601

یی ǎ ی 恎405

256000ی

   0602

 

یی ی ی

232000ی

   0604

 

ǘی 206 750000ی

ǘی 405   ی 750000ی

ǘی ǎ 800000ی

ی ( 90)    0507 ی 225000ی

 
14  

ی یی 405 206 90 ی ی

̘ی ی

ی 10 ی 420000ی

ʘ ی 480000ی

یی ی ی 25000 ی   30000 ی 35000ی

ی

 

Ӂی 䎘 ѡ ی ی ی   Ӑی   ی ی یی Ș ی (LED SMD)    Ӂی STP Mass   ϐی ی    ̘ی ی ی ی

 

 
15  

  ی   ی ی

 

 
16  

      

یϘی ی ی یی  ی ی ј ی Besfits                            یϘی ی ی

 
17  

   

یϘی یی ییی ( ) ی   ی   ی   ی   یی   ̘           ی BMW

یϘی ی

 

 
18  

ی ی 195000ی

206ی  255000ی

یϘی ی یی ی ی DHB ی PSP.co ی KYB ǁ ی сی

ی یی Ǎ ʘ

 

 
19

ی ǁی (ʘ ی)   یӘ   ی ǘی  ی ی (ییی یی) NGKǁی  

 

 
20

یϘی ی ی ی ی :  / ی / / ی ی NSA

 

 
21  

ی  یی ECU/ICU/ABS  ی   ǎ SL96   ی  omvl NSA

 

 
22  

یϘی ی یی (ی )  یӘ ̐ ی ǘی ی ی یی ǘ ی ی ی ʘ ی   یی ی TAXMOTORS ʘ ی ی ی

 

 
23  

ی ی Ӂی ی ی ی ی ی ی ј с ی ی ی ی

 

 
24

یϘی ی APEXPART ǁ   frantec    Hunter   HPC    foriginal    MWH   ǁ ی

ییʘ   یی     ATE Benco KYB AE NDC INA WTD   ی ی elring   VANS  یی DELIFER

 

 
25  

ǁ  یEVEL OSVAt SPR  ی ی ی   ی- ی

 

 
26  

ی 12 24  ی EAGLE    OSRAM       WOLF       یی

 

 
27  

       

ی یی ی ǁ Koyo    T.T.O    یی   ی ی  ی SNR

 

 
28  

 یȘ ی یȘ ی یی یی ی  ی Ǎ     ʘ   MWH

 

 
29  

ی ی ی ی ی ی

 

 
30  

ی Ґ ی ی ی MTAK ی

 

  

31  

ی ی ی Ǎ P.KH ی

 

 
32  

  Ӂ ی ی ی   یǘ ی یϘ

 

 
33  

(ی) یȘ ی یی ی ی یѡ ی ی ییѡ

 

 
34  

یǘ ی یϘ یی

 

 
35  

یϘی ѐی  ی ی   یϘ          

 

 
36  

یϘی ی ی ǘی ی

 

 
ی ی ј یϘی یی ی ی ی یی یی ی . ی  ی یی ی ی   ی
یی یی : ǘ( )- TBH ( )- ( ی ) - ی -  - ی сی - ی - ی - ی ی - ی - Ӂ - ی ی  ی : ʘ ()- - LKS - AREENA - HQ - RONDEX - TTC
 
37  

ʐ یǐ ی یی یی یی ی 695 795

 

 
38  

ʐ یǐ ی یی ی ی ی ی

 

 
39  

 ʐ ی ی ی ی یی یی 䎘ی 82

 

 
40  

ʐ ی ی