ی ی ی یی یی ی ی јی  ZX ی یی

برگشت به صفحه اول سایت  

09199396112 ی

       

ZX   15 20 ی ی ی ی ی
ی ی ی ی
1   ی ی 1.5یی ی 76500 100
2   ی ی 2یی ی 83000 100
3   یی ی 1.5یی یی 85000 100
4   یی ی 2یی یی 95000 100
5   ی ی 1.5یی ی 87500 100
6   ی ی 2یی ی 95000 100
7   ی STD ی 350000 100
8   ی 405 ی 147000 100
9   یی ی 405 ی ی 178000 100
10   ی CNG 405 ی ی ی ی 275000 100
11   ی CNG 405 310000 100
12   یс ی 405 5ی ی ی 320000 100
13   ی 206 T2 ی 147000 100
14   یی 405 ی ی ی ی 275000 100
15   ی 405 STD ی 255000 50
16   ی EF7 STD ی 295000 50
17   ی ی1800 ELX ی 195000 100
18   ی ی2000 ی 195000 50
19   ی ی STD ی 78000 50
20   ی ی STD ی 288000 50
21   ی 90 STD ی 280000 50
22   ی ی STD ی 280000 50
23   ی STD ی 280000 50
24   ی 3 STD ی 350000 50
25   ی ی ی STD یی 190000 50
26   ی ی ی STD ی یی 290000 50
27   ی   350000 25
28   ی   ی 350000 25
29   405  18000   ی 480000 25
30   405 2000   ی 480000 10
31   206 T2   ی 550000 25
32   206 T5   ی 850000 25
33   90   ی 750000 25
34   ی   ی 750000 25
35   ǁ ی   6 ییی 48000 160
36   ǁ ی   یی 50000  
37   ǁ ی یی 65000 100
38   ǁ 405 یی 55000 100
39   ǁ 405 65000 100
40   ǁ 206 / 165000 50
41   ǁ EF7 ی 280000 50
42   90 یی 190000 50
43   ی ی 8000  
44   ی ی 405  1800 یی ی 35000  
45   ی EF7 ی 120000 50
46   ی EF7 ی 160000 50
47   ی ی ی ی 85000 100
48   ی ی ی Ԙی 85000 100
49   ی ی 405 ی 55000 30
50   ی ی 405 Ԙی ی 70000 25
51   ǐ ی ی  12000  
52   ǐ ی ی 12000  
53   ǐی2 206 ی 20000  
54   ǐی5 206 ی 35000  
55   یэ 206 ی 32000  
56   ǐ ی ی 60000 100
57   ی ǁ 405 ی 98000 100
58   ی ǐ 405 ی 115000 100
59   ی ǐ 206 ی 100000 100
60   یی ǐ ʘی 405 ی 35000 100
61   یی ǐ ʘی 206 ی 35000 100
62   یی ǐ ی ی 15000 100
63   یی ǐ ی 2ی ی  6500  
64   یی ǐ ی3ی ی 6500  
65   یی ǐ ی ی 7500  
66   с 捘 ی 2000  
67   с ѐ ی 5500  
68   с 405 7500  
69   ی 捘 ی 1000  
70   ی ѐ ی 9000  
71   ی   3500  
72     3500  
73   ی   3800  
74   ی 1500  

ی ی ی ی ی ی 

ی ی ی ی ی
1 ی ی 1.5 ی 85000
2 ی ی 2 ی 87000
3 ی ی 1.5 ی 67000
4 ی ی 2 ی 72000
5 ی 405 ی 115000
6 ی ی ی 1.5 ی 97000
7 ی ی ی 2 ی 102000
8 ǁ 4ʘ ی   39800
9 ǁ ی ʘ ی   44800
10 ǐ یی ی ی 25000
11 ǐ یی ی ی ی 30000

  ی ی یی

ی ی ی
1 ی یی ی   125000
2 ی     35000
3 ی ی   55000
5 ی ی ی    80000
6 ی 405 ی   125000
7 ی 206 115000

 

 

ی ی ی ی ی     ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی . ( یی ی یی ی ی )

 
ی  09199396112  ی
ی ی ی И ی ی ј ی ی . ی یϐی . ی ی یی.
ی   یϘی ی ی ی ی ی یی ژ Ԑ  ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی Ԑ . ی ی ی ی . www.paka.ir/09107604116.html
 
 
: ی ј   ی јی (ی ) ی ی 1 27 ی ی ی   ی ی ی   ی ی
 

1

 

یϘی ی ی ی ی ј   یϘی ی ی یی ییی   405 206   ی 90   ی ی ی ی

 

     
2  

ی ی ی ی ی یی ی ی یی ( ی) ZX

 

     

3

  

 Ӂ ј GAT یǘ Žی  ی Ӂ      ی ی   ی   ی ی

 

     

4

 

ی ی Ӂی ی ی ی ی ی ی ј с ی ی ی ی

 

     

5

 

یϘی ی  frantec    Hunter   HPC    foriginal    MWH   ǁ ی

ییʘ   یی     ATE Benco KYB AE NDC INA WTD   ی ی elring   VANS  یی DELIFER

 

     

6

 

ی ی GAT Ԑ یϘ   ی (˜ی) SNT FIG  

 

ی ی ی یʘ TBA     Ș   (ی ی ی1)

  

یی

     

     

7

 

یϘی ی یی ی ی DHB ی PSP.co ی KYB ǁ ی сی

 

     
8  

یϘی ی ی ǘی ی

 

     

9

 

:  ی ی PLASTEX   ʘ       NEQ TAXI   (ʘ) Afortis    یӘی

 
     

10

 

  ی ی ی

 

ی یی ی ǁ Koyo    T.T.O    یی   ی ی  ی SNR

 

Ӂی 䎘 ѡ ی ی ی   Ӑی   ی ی یی Ș ی (LED SMD)    Ӂی STP Mass   ϐی ی    ((( ی ی))) ̘ی ی ی ی

 

ی 12 24  ی EAGLE    OSRAM       WOLF       یی

 

ی ǁی (ʘ ی)   یӘ   ی ǘی  ی ی (ییی یی) NGKǁی  

 

     

11

 

ǁ  یEVEL OSVAt SPR  ی ی ی   ی- ی

 

     
12  

یϘی ی یی (ی )  یӘ ̐ ی ǘی NTK ی ی یی ǘ ی ی ی ʘ ی   یی ی

  

 

     
13  

 یی ECU/ICU/ABS  ی   ǎ SL96   ی  omvl NSA

 

ی ی ی ی ی ی

 

     
14  

ی Ґ ی ی ی MTAK ی

 

     
15  

  Ӂ ی ی ی   یǘ ی یϘ

 

     
16  

ی ی ی Ǎ P.KH ی

 

     
17  

    ی ی ̐  ی       ی   ی ی ѐ ی Ӂی ی یʘ

 

      
18  

 یȘ ی یȘ   ی Ǎ     ʘ   MWH

 

     
19  

یϘی ی ی یی  ی ی ј ی Besfits     یϘی ی ی ی

 

     
20  

(ی) یȘ ی یی ی ی یѡ ی ی ییѡ

 

     
21  

یϘی ѐی  ی ی   یϘ          

 

     
22  

  یϘی ی ی ی ی   ( ی / / ی ی )

 

     
23  

یϘی یی ییی ( ) ی   ی   ی   ی   یی   ̘           ی BMW

 

     
ی ی ј یϘی یی ی ی ی یی یی ی . ی  ی یی ی ی   ی

یی یی : ǘ( )- TBH ( )- ( ی ) - ی -  - ی сی - - ی - ی - ی ی - ی - Ӂ - ی ی  ی : ʘ ()- - LKS - AREENA - HQ - RONDEX - TTC

     
24  

ʐ یǐ ی یی یی یی ی 695 795

 

     
25  

ʐ یǐ ی یی ی ی ی ی

 

     
26  

 ʐ ی ی ی ی یی یی 䎘ی 82

 

     
27  

ʐ ی ی