لیست قیمت لنتهای ترمز خودروهای سبک و سنگین (جهان لنت) 

برگشت به صفحه اول سایت

09199396112  محسن

 لیست قیمت لنتهای ترمز (جهان لنت)
ردیف شرح کالا قیمت بریال تعداد کارتن
1 جلو پراید متالیک 145000 24
2 جلو پراید اورجینال 165000 24
3 جلو پژو405 متالیک 214000 18
4 جلو پژو405 اورجینال 256000 18
5 جلو پیکان متالیک 135000 24
6 جلو پیکان اورجینال 157000 24
7 جلو ال90 اورجینال 263000 18
8 جلو سمند ملیEF7متالیک 343000 16
9 جلو سمند ملیEF7 اورجینال 383000 16
10 جلو206 تیپ2متالیک 249000 20
11 جلو206 تیپ2اورجینال 318000 20
12 جلو206 تیپ5متالیک 257000 10
13 جلو206 تیپ5اورجینال 301000 10
14      
15      
16      
17      
18      
19      
20      
21      
22      
23      
24      
25      
26      
27      
28      
29      
30      
31      
32      
33      
34      
35      
36      
37      
38      
39      
40      
41      
42      
43      
44      
45      
46      
47      
48      
49      
50      
51      
52      
53      
54      
55      
56      
57      
58      
59      
60      
61      
62      
63      
64      
65      
66      
67      
68      
69      
70