برگشت به صفحه اول سایت 

09199396112

ی ی یی Ș ی
ی ی ی ی
1 13 16 LED 4 ی 34000  
2 13 20 LED 4 ی 44000  
3 13 34 LED 4 ی 70000  
4 13 1 SMD 405 60000  
5 2 ی  12 ی 90000  
6 2 ی 24 ی 90000  
7 2 ی 12 24    ی ی 165000  
8 31 ی ی ی ی ی ی 55000  
9 31 ی ی ی ی ی ی 68000  
10 9 ی ی ی یی 405 72000  
11 9 ی ی ی یی 405 90000  
12 3 12 ی 75000  
13 3 24 ی 135000  
14 20 3ی 1 ی ی 35000  
15 20 ʘی ی 5500  
16 20 ʘی ی 4000  
17 12 ی ǘ 12 ی 95000  
18 12 ی ǘ 24 ی 125000  
19 12 ی ǘ 12 ی 80000  
20 11 ی 80000  
21 10 ی 80000  
22 17 ʁ 25 23 LED ی ی 230000  
23 17 ʁ   46 LED ی50 ی 270000  
24 16 ʁ   36 LED 25ی ی 230000  
25 6 ی 80000  
26 4 ی ی 75000  
27 5 ی 75000  
28 7 ی ی 75000  
29 8 ی 95000  
30 18 ю Ӂ 48 LED   230000  
31 22 یی ی ی ǘ   45000  
32   ی ǘ Ӂ   34000  
33   ی   9000  
34 28 SMD ی ی ی   3800  
35 27 SMD ی ی ی   105000  
36 27 SMD ی ی ی   120000  
37 27 SMD ی ی ی 5ی   490000  
38 27 SMD ی ی ی 10 ی   900000  
39 25 ی ی 208 LED   520000  
40 19 ی ی ی 45 ی   125000  
41 110 ( )   280000  
42 30 ʁ ( ی )   85000  

               

 

ی ی ی ی ی     ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی . ( یی ی یی ی ی )

 
ی  09199396112 
 
 
: ی ј   ی јی (ی ) ی ی 1 33 ی ی ی   ی ی ی   ی ی
 

1

  یϘی ی ی ی ی   Crouse  ( 405 206   ی 90   ی ی ی ی
     
     

2

یϘی ی ی یی  ی ی ی   ی Besfits     یϘی ی ی ی
     
     

3

 ی ی ی  یʘ TBA     Ș   (ی ی ی1) 
     
     

4

  ی ی    GAT Ԑ یϘ   ی (˜ی) SNT FIG  
     
     

5

Ӂ ی ی ی  Ӂј GAT یǘ Žی  ی Ӂ      ی ی   ی   ی ی
     
     

6

  ی   Ӂی 䎘 ѡ ی ی ی   Ӑی   ی ی یی Ș ی (LED SMD)    Ӂی STP Mass   ϐی ی    ((( ی ی))) ̘ی ی ی ی
     
     

7

ی 12 24  ی EAGLE    OSRAM       WOLF       یی
     
     

8

ی   یی
     
     

9

ی یی  ی ǁ Koyo    T.T.O    یی   ی ی  ی SNR
     
     
10 ی   ǁی (ʘ ی)   یӘ   ی ǘی  ی ی (ییی یی) NGKǁی  
     
     
11  ی ی PLASTEX   ʘ       NEQ TAXI   (ʘ) Afortis    یӘی
     
     
12 یϘی ی یی (ی )  یӘ ̐ ی ǘی NTK ی ی یی ǘ ی ی ی ی ی ʘ ی   یی ی
     
     
13   ی ی ی ی   ی Ґ MTAK
     
     
14   ی ی ی ی   Ӂ   یǘ ی یϘ
     
     
15 ی ی ی  ( ی) ZX
     
     
16 ی  ی ی Ǎ P.KH ی
     
     
17 ǁ ی ی ی ی ی  یEVEL OSVAt SPR  ی ی ی   ی
     
     
18 یϘی ی یی  ی ی DHB ی PSP.co ی KYB ǁ ی сی
     
     
19 یϘی ی    frantec    Hunter   HPC    foriginal    MWH   ǁ ی
     
      
20 یϘی ی  ییʘ   یی     ATE Benco KYB AE NDC INA WTD
     
     
21 یϘی ی یی  ی ی elring   VANS  یی DELIFER
     
     
22 یȘ ی Ǎ  یȘ ی یȘ   ی Ǎ       ʘ   MWH
     
     
23  ی ی ی
     
     
24 ی ی  ̐  ی       ی   ی ی ѐ ی Ӂی ی یʘ
     
     
25 یϘی ѐی  ی ی   یϘ          
     
     
26 ی ی   یϘی : ی ی   ( ی / / ی ی )
     
     
27 یϘی یی ی  ییی ( ) ی   ی   ی   ی   یی   ̘           ی BMW
     
     
28

یی ECU/ICU/ABS

   ی   ǎ SL96   ی  omvl NSA  
     
     
ی ی ј یϘی یی ی ی ی یی یی ی . ی  ی یی ی ی   ی

یی یی : ǘ( )- TBH ( )- ( ی ) - ی -  - ی сی - - ی - ی - ی ی - ی - Ӂ - ی ی 

 

ی : ʘ ()- یǁ - - LKS - AREENA - HQ- RONDEX - TTC     

     
29 ʐ یǐ ی یی  یی یی ی 695 795
     
30 ʐ یǐ ی یی  یی یی ی ی ( ی )
     
31 ʐ یǐ ی یی  (ی) ی ی ی
     
32 ʐ ی  ʐ ی ی ی ی یی یی 䎘ی 82
     
33 ʐ ی ی