ی ی   ی ی  یی ی ی P.KH

09199396112

ѐ ی

    ی ی  یی ی ی P.KH

ی ی ی ی  
1 ی ی ی ی 35000 ژ یی
2 405 110000 ژ یی
3 یی ی   140000 ژ یی
4 ی ی 206 120000 ژ یی
5 ی ی 206 120000 ژ یی
6 ی ی 405 90000 ژ یی
7 یی ی 405 110000 ژ یی
8 ی 405 110000 ژ یی
9   ی ǘ ی ی 80000 ژ یی
10 1- ǘ ˜ی 405 25000  

ژ یی

 

2- ǘ ˜ی 405 25000
3- ǘ ی 405 20000
4- ǘ 405 45000
11 Ϙی 2000 405 66000 ژ یی
12 یی ی 90 250000 ژ یی
13 ی 405   ژ یی
14 ی2 2000 405 64000 ژ یی
15 ی 405 85000 ژ یی
16 ی ی ELX јی ی 700000 ژ یی
17 ǘ X5 405 80000 ژ یی
18 یی ǘ 405 100000 ژ یی
19 ی ی (ی ) 405 80000 ژ یی
20 ی 4 ǘ ی 100000 ژ یی
21 ǘ ی 60000 ژ یی
22 ǘ 90000 ژ یی
23 ی ǘ ی Ԙ ی 25000 ژ یی
24 ǘ X2 405 30000 ژ یی 
25 1- ǘ ی ی ی 35000 ژ یی
2- ǘ ی ی ی 25000
26 یی ǘ ی 110000 ژ یی
27 206 40000 ژ یی
28 ǘ 405 350000 ژ یی
29 ǁ 206 350000 ژ یی
30 Ȑی ی 120000 ژ یی
31 ی ی ی 40000 ژ یی
32 ǘ ˜ی ی 40000 ژ یی
33 1- یی ی ی 47000 ژ یی
2- یی ی ی 60000
34 یی ی 206 85000 ژ یی
35 206 160000 ژ یی
36 یی ی TU5 206 ی 240000 ژ یی
37 ǘ ی 55000 ژ یی
38 ǘ ی132 ی 170000 ژ یی
39 ی ǘ ˜ی ی 45000 ژ یی
40 ی ǘ ی2000 405 100000 ژ یی
41 ی      
42   ی ی یی      
43   ی      
44        
45        

  ی ی ی ی

 

ی ی ی ی ی     ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی . ( یی ی یی ی ی )

 
ی  09199396112 
 
 
: ی ј   ی јی (ی ) ی ی 1 33 ی ی ی   ی ی ی   ی ی
 

1

  یϘی ی ی ی ی   Crouse  ( 405 206   ی 90   ی ی ی ی
     
     

2

یϘی ی ی یی  ی ی ی   ی Besfits     یϘی ی ی ی
     
     

3

 ی ی ی  یʘ TBA     Ș   (ی ی ی1) 
     
     

4

  ی ی    GAT Ԑ یϘ   ی (˜ی) SNT FIG  
     
     

5

Ӂ ی ی ی  Ӂј GAT یǘ Žی  ی Ӂ      ی ی   ی   ی ی
     
     

6

  ی   Ӂی 䎘 ѡ ی ی ی   Ӑی   ی ی یی Ș ی (LED SMD)    Ӂی STP Mass   ϐی ی    ((( ی ی))) ̘ی ی
     
     

7

ی 12 24  ی EAGLE    OSRAM       WOLF       یی
     
     

8

ی   یی
     
     

9

ی یی  ی ǁ Koyo    T.T.O    یی   ی ی  ی SNR
     
     
10 ی   ǁی (ʘ ی)   یӘ   ی ǘی  ی ی (ییی یی) NGKǁی  
     
     
11  ی ی PLASTEX   ʘ       NEQ TAXI   (ʘ) Afortis
     
     
12 یϘی ی یی (ی )  یӘ ̐ ی ǘی NTK ی ی یی ǘ ی ی ی ی
     
     
13   ی ی ی ی   ی Ґ MTAK
     
     
14   ی ی ی ی   Ӂ   یǘ ی یϘ
     
     
15 ی ی ی  ( ی) ZX
     
     
16 ی  ی ی Ǎ P.KH ی
     
     
17 ǁ ی ی ی ی ی  یEVEL OSVAt SPR  ی ی ی
     
     
18 یϘی ی یی  ی ی DHB ی PSP.co ی KYB ǁ ی сی
     
     
19 یϘی ی    frantec    Hunter   HPC    foriginal    MWH   ǁ
     
      
20 یϘی ی  ییʘ   یی     ATE Benco KYB AE NDC INA WTD
     
     
21 یϘی ی یی  ی ی elring   VANS  یی DELIFER
     
     
22 یȘ ی Ǎ  یȘ ی یȘ   ی Ǎ       ʘ   MWH
     
     
23  ی ی ی
     
     
24 ی ی  ̐  ی       ی   ی ی ѐ ی Ӂی ی یʘ
     
     
25 یϘی ѐی  ی ی   یϘ          
     
     
26 ی ی   یϘی : ی ی   ( ی / / ی ی )
     
     
27 یϘی یی ی  ییی ( ) ی   ی   ی   ی   یی   ̘           ی BMW
     
     
28

یی ECU/ICU/ABS

   ی   ǎ SL96   ی  omvl NSA  
     
     
ی ی ј یϘی یی ی ی ی یی یی ی . ی  ی یی ی ی   ی

یی یی : ǘ( )- TBH ( )- ( ی ) - ی - ی ʘ ی - ی сی - - ی - ی - ی ی - ی - Ӂ - ی ی 

 

ی : ʘ ()- یǁ - - ی- LKS - AREENA - HQ- RONDEX - TTC     

     
29 ʐ یǐ ی یی  یی یی ی 695 795
     
30 ʐ یǐ ی یی  یی یی ی ی ( ی )
     
31 ʐ یǐ ی یی  (ی) ی ی ی
     
32 ʐ ی  ʐ ی ی ی ی یی یی 䎘ی 82
     
33 ʐ ی ی