ی ی Ӂی 䎘 ی ی ی ǘ

برگشت به صفحه اول سایت 

09199396112        : ی ی ی ی یэ Ӂی یی ی ی

Ӂی 䎘 ی ی ی ǘ  
ی   ј ی ی
1 Ӂی 䎘  400 ی TurkStar 34000 24
2 Ӂی 䎘  400 ی TurkStar 38000 24
3 Ӂی   10ی 300 ی TurkStar 33000 24
4 Ӂی ǘ ی 500 ی TurkStar 48000 12
5 Ӂی ی ی ی 500 ی TurkStar 52000 12
6 ی ǘ  ی ییی 64000 24
7 ی ی 1ییی 92000 12
8 ی ی   ی ییی 51500 24
9 ی ی ییی 30500 36
10 ی 1ییی 92000 12
11 ی ی ییی 51500 24
12 ی   ییی 30500 36
13   19000 1224ی
14 ی   16000 1224ی
15     6 24ی
16  100ی Ӂی 18000 36
17 50 ی Ӂی 8900 72
18 100 ی Ӂی 17000 36
19 50 ی Ӂی 8500 72
20 یی ی Ԙی   Ӂی ی 24ی1660000
21 ی   Ӂی 5400 1212ی
22 ی   4400 1212ی
23 123 یی  100ی FermFix 37500 72
24 123 200ی FermFix   25
25 123 ѐ 400ی FermFix 93500 25
26 ˜ی  ی ǘی 30ی یی Walfisch 5550 120
27 30ی ͘ 10500 120
28 85ی ͘ 27500 40
29 10ی saca 12500 875
30 22ی saca 21500 400
31 30ی saca 31500 275
32 40ی saca   200
33 50ی saca 49500 175
34     ̘ ی 3200 500
35          
36          
37          
38          
39          
40          

 

ی ی ی ی ی     ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی . ( یی ی یی ی ی )

 
ی  09199396112 
 
 
: ی ј   ی јی (ی ) ی ی 1 33 ی ی ی   ی ی ی   ی ی
 

1

  یϘی ی ی ی ی   Crouse  ( 405 206   ی 90   ی ی ی ی
     
     

2

یϘی ی ی یی  ی ی ی   ی Besfits     یϘی ی ی ی
     
     

3

 ی ی ی  یʘ TBA     Ș   (ی ی ی1) 
     
     

4

  ی ی    GAT Ԑ یϘ   ی (˜ی) SNT FIG  
     
     

5

Ӂ ی ی ی  Ӂј GAT یǘ Žی  ی Ӂ      ی ی   ی   ی ی
     
     

6

  ی   Ӂی 䎘 ѡ ی ی ی   Ӑی   ی ی یی Ș ی (LED SMD)    Ӂی STP Mass   ϐی ی    ((( ی ی))) ̘ی ی
     
     

7

ی 12 24  ی EAGLE    OSRAM       WOLF       یی
     
     

8

ی   یی
     
     

9

ی یی  ی ǁ Koyo    T.T.O    یی   ی ی  ی SNR
     
     
10 ی   ǁی (ʘ ی)   یӘ   ی ǘی  ی ی (ییی یی) NGKǁی  
     
     
11  ی ی PLASTEX   ʘ       NEQ TAXI   (ʘ) Afortis
     
     
12 یϘی ی یی (ی )  یӘ ̐ ی ǘی NTK ی ی یی ǘ ی ی ی ی
     
     
13   ی ی ی ی   ی Ґ MTAK
     
     
14   ی ی ی ی   Ӂ   یǘ ی یϘ
     
     
15 ی ی ی  ( ی) ZX
     
     
16 ی  ی ی Ǎ P.KH ی
     
     
17 ǁ ی ی ی ی ی  یEVEL OSVAt SPR  ی ی ی
     
     
18 یϘی ی یی  ی ی DHB ی PSP.co ی KYB ǁ ی сی
     
     
19 یϘی ی    frantec    Hunter   HPC    foriginal    MWH   ǁ
     
      
20 یϘی ی  ییʘ   یی     ATE Benco KYB AE NDC INA WTD
     
     
21 یϘی ی یی  ی ی elring   VANS  یی DELIFER
     
     
22 یȘ ی Ǎ  یȘ ی یȘ   ی Ǎ       ʘ   MWH
     
     
23  ی ی ی
     
     
24 ی ی  ̐  ی       ی   ی ی ѐ ی Ӂی ی یʘ
     
     
25 یϘی ѐی  ی ی   یϘ          
     
     
26 ی ی   یϘی : ی ی   ( ی / / ی ی )
     
     
27 یϘی یی ی  ییی ( ) ی   ی   ی   ی   یی   ̘           ی BMW
     
     
28

یی ECU/ICU/ABS

   ی   ǎ SL96   ی  omvl NSA  
     
     
ی ی ј یϘی یی ی ی ی یی یی ی . ی  ی یی ی ی   ی

یی یی : ǘ( )- TBH ( )- ( ی ) - ی - ی ʘ ی - ی сی - - ی - ی - ی ی - ی - Ӂ - ی ی 

 

ی : ʘ ()- یǁ - - ی- LKS - AREENA - HQ- RONDEX - TTC     

     
29 ʐ یǐ ی یی  یی یی ی 695 795
     
30 ʐ یǐ ی یی  یی یی ی ی ( ی )
     
31 ʐ یǐ ی یی  (ی) ی ی ی
     
32 ʐ ی  ʐ ی ی ی ی یی یی 䎘ی 82
     
33 ʐ ی ی