ѐ ی  09199396112 02133960299

ی ی ی ی ی ی ی ی

یϘی  یی - ییʘ - юی  - - INA - Beher - ATE - Benco - KYB - AE - NDC

ی ј ی ی
1 ی ی ییی  
2 ی ی53 ییی  
3 ی ی ییی  
4 ǘ 405 ییی  
5 ی 405 ییی  
6 ی ییی  
7 ی ی ییی  
8 ی ی ی ی یی ییی  
9 ی ی53 ییی  
10 یی ی ییی  
11 ی ی ی ییی  
12 ی یی ی ییی  
13 ǁ 405 䎘1800 ییی  
14 ی ی ییʘ  
15 ی ی ییʘ  
16 ی ی ییʘ  
17 ی STD/20/30/40ی ییی ییʘ 1250000
18 ی ی STD/25 ییی ییʘ 585000
19 ی ی ی ییʘ  
20 ǁ ی ییʘ  
21 ǁ ی ییʘ  
22 ǁ ی ییʘ  
23 ǁ 90 ییʘ  
24 ǁ 405 ییʘ  
25 ǁ 206 ییʘ  
26 ی ی юی  
27 ؘ ی 405 INA  
28 ؘ Ґ 405 INA  
29 ی ǁ 405  
30 с 206 ی2 5  
31 䎐ی  
32 ی53  
33 ی53  
34 405 ATE  
35 206 ATE  
36 206 ATE  
37 ی ی Benco  
38 ی یی KYB  
39 ی ی  
40 ی ی NDC  
41 ی NDC  
42 NDC  
43 ی ی NDC  
44 ی ǁ ی NDC  
45 ی ǁ ی AE  
46 ی ی AE  
47 405 ی Beher  
48 ی 19 20 WTD 255000
49 ی ی WTD 70000
50 / ی WTD 120000
 

ی ی ی ی ی     ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی . ( یی ی یی ی ی )

 
ی  09199396112 
 
 
: ی ј   ی јی (ی ) ی ی 1 33 ی ی ی   ی ی ی   ی ی
 

1

  یϘی ی ی ی ی   Crouse  ( 405 206   ی 90   ی ی ی ی
     
     

2

یϘی ی ی یی  ی ی ی   ی Besfits     یϘی ی ی ی
     
     

3

 ی ی ی  یʘ TBA     Ș   (ی ی ی1) 
     
     

4

  ی ی    GAT Ԑ یϘ   ی (˜ی) SNT FIG  
     
     

5

Ӂ ی ی ی  Ӂј GAT یǘ Žی  ی Ӂ      ی ی   ی   ی ی
     
     

6

  ی   Ӂی 䎘 ѡ ی ی ی   Ӑی   ی ی یی Ș ی (LED SMD)    Ӂی STP Mass   ϐی ی    ((( ی ی))) ̘ی ی
     
     

7

ی 12 24  ی EAGLE    OSRAM       WOLF       یی
     
     

8

ی   یی
     
     

9

ی یی  ی ǁ Koyo    T.T.O    یی   ی ی  ی SNR
     
     
10 ی   ǁی (ʘ ی)   یӘ   ی ǘی  ی ی (ییی یی) NGKǁی  
     
     
11  ی ی PLASTEX   ʘ       NEQ TAXI   (ʘ) Afortis
     
     
12 یϘی ی یی (ی )  یӘ ̐ ی ǘی NTK ی ی یی ǘ ی ی ی ی
     
     
13   ی ی ی ی   ی Ґ MTAK
     
     
14   ی ی ی ی   Ӂ   یǘ ی یϘ
     
     
15 ی ی ی  ( ی) ZX
     
     
16 ی  ی ی Ǎ P.KH ی
     
     
17 ǁ ی ی ی ی ی  یEVEL OSVAt SPR  ی ی ی
     
     
18 یϘی ی یی  ی ی DHB ی PSP.co ی KYB ǁ ی сی
     
     
19 یϘی ی    frantec    Hunter   HPC    foriginal    MWH   ǁ
     
      
20 یϘی ی  ییʘ   یی     ATE Benco KYB AE NDC INA WTD
     
     
21 یϘی ی یی  ی ی elring   VANS  یی DELIFER
     
     
22 یȘ ی Ǎ  یȘ ی یȘ   ی Ǎ       ʘ   MWH
     
     
23  ی ی ی
     
     
24 ی ی  ̐  ی       ی   ی ی ѐ ی Ӂی ی یʘ
     
     
25 یϘی ѐی  ی ی   یϘ          
     
     
26 ی ی   یϘی : ی ی   ( ی / / ی ی )
     
     
27 یϘی یی ی  ییی ( ) ی   ی   ی   ی   یی   ̘           ی BMW
     
     
28

یی ECU/ICU/ABS

   ی   ǎ SL96   ی  omvl NSA  
     
     
ی ی ј یϘی یی ی ی ی یی یی ی . ی  ی یی ی ی   ی

یی یی : ǘ( )- TBH ( )- ( ی ) - ی - ی ʘ ی - ی сی - - ی - ی - ی ی - ی - Ӂ - ی ی 

 

ی : ʘ ()- یǁ - - ی- LKS - AREENA - HQ- RONDEX - TTC     

     
29 ʐ یǐ ی یی  یی یی ی 695 795
     
30 ʐ یǐ ی یی  یی یی ی ی ( ی )
     
31 ʐ یǐ ی یی  (ی) ی ی ی
     
32 ʐ ی  ʐ ی ی ی ی یی یی 䎘ی 82
     
33 ʐ ی ی